J20最新视频集锦!2011年5月5日J20试飞!起落架收了!

铁血网提醒您:点击查看大图

五个小视频:点击立看!不断更新中!

视频一:http://v.youku.com/v_show/id_XMjY0NDg4NDc2.html

视频二:http://v.youku.com/v_show/id_XMjY0NDI2ODEy.html

视频三:http://v.youku.com/v_show/id_XMjY0NDI2NTQ0.html

视频四:[http://v.youku.com/v_show/id_XMjY0NDkwOTcy.html

视频五:[http://v.youku.com/v_show/id_XMjY0NDkzNzk2.html

赠送俩个J15双飞视频:

视频一:http://v.ku6.com/show/QQj4HDXXKT4YW8nm.html

视频二:http://www.56.com/u21/v_NjAwNjg0NTg.html#sm_st=11

看看哪个起飞距离更短些!!!


本文内容于 2011/5/6 9:26:15 被huangguolin编辑

猜你感兴趣

更多 >>

评论

评 论

更多精彩内容