tjzqb2008和白得空间的悲愤!

帐号: 白得空间 [男]

生日: 1968-8-8 0:00:00

军号: 第1574700名士兵

头衔: 边防巡逻支队参谋长

军衔: 海军 上校

工分: 171822 [509名]

发帖量: 29785 帖

劳动点: 93824 点 [595名]

金币: 5011 枚 [1376名]

铜币: 20 枚

银币: 28212 枚

经验: 0

原创: 92 篇 [159名]

精华: 72 篇

注册时间: 2008-7-16 20:40:24

最后登录: 2008-12-20 18:16:52


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


帐号: tjzqb2008 [男]

生日: 2008-8-25 0:00:00

军号: 第1622790名士兵

头衔: 蒙古军区司令员

军衔: 陆军 上校

工分: 163617 [536名]

发帖量: 6392 帖

劳动点: 149581 点 [307名]

金币: 134 枚 [0名]

铜币: 1 枚

银币: 49 枚

经验: 0

原创: 24 篇 [909名]

精华: 12 篇

注册时间: 2008-8-25 12:03:26

最后登录: 2008-12-20 23:40:57


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


1.差距已经大大的缩小了(7767分)。

2.这是二位的友谊竞赛发展到目前的状况。
猜你感兴趣

更多 >>

评论

评 论

更多精彩内容