S6,开战了?在回家的这两天,又开始遭受到残酷的打击。。。。。。


我才离开两天呵,

回家啊,这不可能不回吧

居然又遭到残酷的打击

我可以肯定的是第一次的海尼森是血誓的成员

什么意思呀?

开战了么?
-95 -71 预定谁来打谁攻击jsz_67 08/01/26 13:59

-95 -71 预定谁来打谁攻击jsz_67 (新) 08/01/26 11:02

★鐵血八騎之紫龍戟★攻击jsz_67 (新) 08/01/26 03:33

海尼森攻击jsz_67 08/01/26 01:24


主题: 海尼森攻击jsz_67

已发送: 在 08/01/26 于 01:24:16 点攻击方 魔术师杨 来自于 海尼森


军队数量 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0

损失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

缴获物 1391 1196 1392 881防御方 jsz_167 来自于 jsz_67


军队数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

损失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


主题: ★鐵血八騎之紫龍戟★攻击jsz_67

已发送: 在 08/01/26 于 03:33:09 点攻击方 铁血八骑 来自于 ★鐵血八騎之紫龍戟★


军队数量 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0

损失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

缴获物 0 0 0 0防御方 jsz_167 来自于 jsz_67


军队数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

损失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


主题: -95 -71 预定谁来打谁攻击jsz_67

已发送: 在 08/01/26 于 11:02:49 点攻击方 lovefreedom 来自于 -95 -71 预定谁来打谁


军队数量 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

损失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

缴获物 427 380 389 304防御方 jsz_167 来自于 jsz_67


军队数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

损失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


主题: -95 -71 预定谁来打谁攻击jsz_67

已发送: 在 08/01/26 于 13:59:19 点攻击方 lovefreedom 来自于 -95 -71 预定谁来打谁


军队数量 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0

损失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

缴获物 141 126 127 99防御方 jsz_167 来自于 jsz_67


军队数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

损失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


本文内容于 2008-1-26 16:33:23 被汉尼拔三世编辑

猜你感兴趣

更多 >>

评论

评 论

更多精彩内容