相思

[ti:相思]

[ar:叶凡]

[al:]

[by:炫网资讯 Liuxuan.com]


[00:31.63]人说相思苦

[00:34.06]离人心上苦缠绵

[00:37.81]我说相思难

[00:40.14]山高路远难相见

[00:43.92]一点愁

[00:46.78]感概万千

[00:50.24]红豆应无言

[00:53.33]应无言

[00:56.65]红烛为谁燃

[00:58.91]今夜你不在身边

[01:02.57]偷拭腮边泪

[01:04.99]红红喜字我无缘

[01:08.95]一杯酒

[01:12.14]思绪万千

[01:15.43]望不回旧时燕

[01:18.42]旧时燕

[01:21.51]最怕你寂寞

[01:24.57]最怕你孤单

[01:27.78]今夜梦中应有你

[01:31.01]痴情一点

[01:34.11]最怕你寂寞

[01:37.24]最怕你孤单

[01:40.31]今夜梦中应有你

[01:43.55]相思一片

[02:16.47]红烛为谁燃

[02:18.92]今夜你不在身边

[02:22.56]偷拭腮边泪

[02:24.97]红红喜字我无缘

[02:28.75]一杯酒

[02:31.89]思绪万千

[02:35.16]望不回旧时燕

[02:38.27]旧时燕

[02:41.32]最怕你寂寞

[02:44.58]最怕你孤单

[02:47.66]今夜梦中应有你

[02:50.80]痴情一点

[02:53.89]最怕你寂寞

[02:56.92]最怕你孤单

[03:00.09]今夜梦中应有你

[03:03.50]相思一片

[03:06.25]最怕你寂寞

[03:09.49]最怕你孤单

[03:12.55]今夜梦中应有你

[03:15.89]痴情一点

[03:18.90]最怕你寂寞

[03:22.05]最怕你孤单

[03:25.26]今夜梦中应有你

[03:28.35]相思一片

[03:34.84]最怕你寂寞

[03:35.96]最怕你孤单

[03:37.98]今夜梦中应有你


猜你感兴趣

更多 >>

评论

评 论

更多精彩内容