IQ高的战友们,进来分金子喽!

一堆金币,两个一份,余一个;三个一份,余两个;四个一份,余三个;五个一份,余四个;六个一份,余五个;请问这堆金子共有金币多少个?答对重奖!

猜你感兴趣

更多 >>

评论

评 论

更多精彩内容